ВГО «Успішна Україна» оголошує
конкурс фотографій

Новини

RSS 2.0 RSS 2.0

Наші партнериРеформування податкової системи України

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ОРГАНІВ ВЛАДИ, ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ, ГРОМАДСЬКОСТІ, ЗМІ З ПРИВОДУ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

27 грудня 2006 року з 11-00 до 14-00 за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”відбулося громадське обговорення проекту Концепції реформування податкової системи України (далі – Концепція). В обговоренні взяли участь представники громадських організацій «Успішна Україна», Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, Спілка аудиторів України, Громадянська мережа ОПОРА й інших, бізнесмени, експерти.

 

Учасники обговорення вирішили наступне:

 

 

1. Ми відмічаємо позитивні зміни в проекті Концепції Міністерства фінансів України в порівнянні з попереднім проектом.

2. Проте, на нашу думку, проект Концепції у варіанті, що розміщений на сайті Міністерства фінансів України 25.11.2006, ухвалювати неприпустимо. Також практично неможливо його вдосконалити, врахувавши тільки деякі наші зауваження і пропозиції. Вимагаємо залучити широке коло фахівців, політиків від різних політичних сил, представників бізнесу, громадськості до розробки удосконаленого проекту Концепції реформування податкової системи України і розробити його до 1.03.2007.

3. Громадські організації, що підписали це Звернення, готові до плідної співпраці із розробниками проекту Концепції, представниками влади, бізнесу, різних політичних партій з метою вироблення дійсно стратегічної Концепції реформування податкової системи України, реалізація якої сприятиме перетворенню України в демократичну європейську конкурентноздатну та успішну країну.

 

Прийняте рішення ґрунтується на наступних положеннях:

 

1. Принципові  зауваження  і  пропозиції  до  проекту  Концепції:

 

1) Реформована податкова система України має стати запорукою економічної стабільності держави. Для цього Концепція має бути узгоджена з широкими колами громадськості і різними політичними силами, щоб зміни політичних сил при владі не призводили до радикальних змін Концепції і умов для бізнесу в країні. Вимагаємо проведення такого узгодження за участю Верховної Ради України, Уряду, місцевих органів влади, громадськості.

2) В якості одного із головних критеріїв якості нової податкової системи пропонуємо визначити такий: «Податкова система має забезпечувати підприємцям можливість заробляти адекватний умовам України прибуток, сплачуючи всі податки».

На сьогоднішній день ми володіємо інформацією (та механізмами її отримання) про те, що, сплативши всі податки, українські бізнесмени у значній кількості галузей збанкрутують чи не зможуть розвивати свій бізнес. За існуючих умов бізнесмени змушені знаходити схеми для так званої „оптимізації” оподаткування, виводити свій бізнес у тінь, давати хабарі та використовувати інші корупційні схеми задля виживання на ринку та отримання прибутку.

Влада сама створила умови для криміналізації суспільства та розповсюдження правового нігілізму  в  середовищі  найбільш  активних громадян України, середнього класу, який в цивілізованих країнах є основою конкурентноздатності країни.

3) Терміни реалізації податкової реформи в проекті Концепції (до 2015 р) ми вважаємо неприйнятними, тому що повільні реформи не дозволять суттєво підвищити конкурентноздатність країни найближчими роками. Як результат, Україна може назавжди залишитись слаборозвинутою країною. Пропонуємо виконати всю організаційну, законодавчу роботу з реалізації Концепції таким чином, щоб у результаті послідовних невідворотних змін податкової системи вже через 2 – 4 роки в Україні було можливо заробляти адекватний умовам України прибуток, сплачуючи всі податки, а країна стала конкурентноздатною і привабливою для інвесторів у цьому відношенні.

4) В проекті Концепції необхідно підвищити увагу до видів економічної діяльності, які визначають національні конкурентні переваги і які для свого розвитку не вимагають державних коштів, а вимагають лише кращого законодавчого та нормативно-правового регулювання, яке враховує світовий досвід.

           5) В проекті потрібно зосередитись на створенні умов для стрімкого розвитку малого і середнього бізнесу – локомотиву конкурентного розвитку країни.

 

 

2. Зауваження по тексту проекту. Пропозиції щодо змісту розділів і викладення матеріалу:

           

Розділ І:

Серед недоліків податкової системи необхідно також зазначити:

1.       податкова система України сприяла суттєвому зростанню тіньових оборотів і масштабному поширенню корупції, різкому розшаруванню суспільства України на бідних і багатих;

2.       значна частина змін, що вносилися до податкового законодавства, була спрямована на лобіювання інтересів тих чи інших структур, галузей, і навіть, окремих суб’єктів господарювання;

3.       податкова система України є занадто складною, що породжує і підтримує високий рівень корупції, створює штучну зайнятість бухгалтерів, податківців і юристів, знижує загальні показники продуктивності праці.

 

Внаслідок цього та високого рівня податкових ставок, чесний бізнес програє в конкуренції, бо має менше обігових коштів, менше ресурсів для інвестицій, втрачає висококваліфікованих працівників. Це призводить до зменшення частки чесного бізнесу на ринку, і відповідно, до зменшення платежів до бюджету.

 

Розділ ІІ:

 

1) Частину Розділу ІІ Концепції про цілі, завдання, пріоритети треба ДОКОРІННО змінити, оскільки не можуть бути цілями реформи податкової системи “автоматизація процесів оподаткування”, “реформування державної податкової служби” й т.і., оскільки це лише інструменти, механізми для досягнення певної мети!

 

По-іншому, на наш погляд, необхідно викласти мету реформування:

Метою реформування податкової системи є приведення її у відповідність із пріоритетами державної політики соціально-економічного розвитку, сприяння сталому економічному зростанню на основі виваженої інвестиційно-інноваційної політики та прискорення розвитку національних конкурентних переваг з урахуванням світового досвіду, забезпечення достатності сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, виходячи з проведення збалансованої бюджетної політики на середньострокову перспективу.

 

          2) Серед стратегічних цілей податкової реформи також необхідно визначити:

·          забезпечення можливості для суб’єктів господарювання і фізичних осіб працювати чесно, сплачуючи всі податки, і отримувати при цьому адекватний умовам України прибуток;

·          забезпечення умов, за яких окремі особи і суб’єкти господарювання не зможуть отримувати надприбутки, майнові права, т.і., не сплачуючи при цьому відповідних податків й інших платежів до бюджету, не зможуть розкрадати бюджетні кошти;

·          спрощення податкової звітності.

 

         3) Необхідно чітко визначити основні риси реформованої податкової системи, серед яких мають бути:

·          можливість для підприємців заробляти адекватний умовам України прибуток, сплачуючи всі податки;

·          відповідність податкової системи стандартам Європейського Союзу (після прийняття рішення про вступ України до ЄС);

·          скасування податкового обліку і нарахування податків за даними бухгалтерського обліку (з 01.01.2008 після проведення відповідної підготовчої роботи);

·          суттєве спрощення податкового обліку і  звітності;

·          конкурентні переваги податкової системи України відносно систем країн – сусідів.

·          стабільність реформованої податкової системи.

 

 

Розділ ІІІ:

 

В цьому розділі  Концепції необхідно визначити:

-          алгоритм змін для всіх видів податків: спочатку (за рік - два) – усунення суттєвих недоліків законодавства, потім – нові спрощені, вдосконалені редакції законів і їх кодифікація до 2010 року;

-          суттєве зниження ставок податків до 2012 року. Компенсатором зменшення надходжень до бюджету від підприємств, що сплачують податки, вважаємо розширення бази оподаткування і виведення економіки з тіні;

-          прийняття закону про об’єднання соціальних фондів у єдиний соціальний внесок і зменшення його ставки до 20 - 25%  протягом  2 - 3 років. Рівне розподілення сплати внеску між робітником і роботодавцем;

-          спрощена система оподаткування з 2008 року має бути реформована (з метою виключення можливостей створення шляхів ухиляння від оподаткування) і збережена назавжди для початківців і дійсно малого бізнесу;

-          структурного реформування потребує ПДВ, аж до заміни іншим податком;

-          окремої уваги потребує висвітлення в Концепції стратегії боротьби з ухилянням від оподаткування (в тому числі, через офшорні, «готівкові» схеми і т.і.), які після створення умов для успішного чесного бізнесу стануть дійсно антидержавними явищами;  

-          стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційно-інноваційної активності  розвитку національних конкурентних переваг має проводитися з урахуванням світового досвіду;

-          запровадження ВЕЗ і технопарків можливе лише після створення умов для їх чесної роботи і відповідальності;

-          запровадження інвестиційного податкового кредиту з податку на прибуток підприємств тощо.

 

 

          Також потрібно визначити (на законодавчому рівні) зміст терміну „податкова пільга”, «національна конкурентна перевага» та «спеціальний регуляторний режим».

 

Розділи ІV – VІ:

 

Застерігаємо, що запропоновані нововведення можуть призвести до перетворення ДПАУ у надзвичайно потужну силову структуру.

 

Розділ VІІ:

 

Підтримуємо, але пропонуємо завершення етапу – 2011 рік, щоб у 2012 році Україна стала найбільш конкурентноздатною в регіоні.

     

В етапи реформування податкової системи пропонуємо включити наступне:
            Другий етап – еволюційний розвиток податкової системи у відповідності з вектором сталого економічного зростання України на інвестиційно-інноваційній основі за рахунок:

-           впровадження спеціальних регуляторних режимів для розвитку національних конкурентних переваг (розробка та апробація – 2007 рік);

-           реформування методів адміністрування податків і зборів (обов’язкових платежів)

Результати – розробка та ухвалення Податкового Кодексу України.

Терміни етапу – 2008-2010рр.

 

Підписи:

 

1.       ВГО “Успішна Україна” 

      Виконавчий директор І.Каратунов

                                    

2.       ВГО “Нова формація”

       Виконавчий директор С. Бірюкова                                          

 

3.       ВГО УАСБА

       Президент Асоціації В. Линник                                                        

 

4.   Асоціації виробників профільних виробів з полімерів   

      Виконавчий директор Ю. Орєхов

 

5.    Спілка аудиторів України

       Член президії Т. Зацерковна

 

6.    Спілка податкових консультантів

       Президент Л.Рубаненко 

 

7.    КОГО “Європейська Київщина”

       Виконавчий директор Т. Буренко

 

8.    Міжнародна академія екології                           

       Віце-президент С. Комарчук

 

9.    Асоціація молодих політологів України

       Голова Виконавчої Дирекції О.Лозовицький

 

10.  Громадянська мережа «ОПОРА»

Член правління Т. Бойко

     

11.   Національна асоціація Природоохоронних територій України

Віце-президент Ю.Коваленко

 

12.   СП "Пронто - Київ"

             Генеральний директор А. Пархоменко

      

13.   Всеукраїнська молодіжна організація

       “Фундація регіональних ініціатив”

Голова організації О.Солонтай

 

14.   Українська асоціація менеджмент-консультантів

Президент І. Рогошевський

 

 

 

Контакти:

 

ВГО «Успішна Україна»

м. Київ, вул.. П. Лумумби 4/6 корп. А, офіс 218, а/с 7.

Тел./факс: 80442060491

      E-mail: info@uspishnaukraina.com.ua

УКР   РУС   ENG
пошук
e-mail:

© 2004-2007 ВГО "Успішна Україна". Усі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються у відповідності з законодавством України. У разі будь-якого використання матеріалів сайта, гіперпосилання на www.uspishnaukraina.com.ua є обов'язковим.