ВГО «Успішна Україна» оголошує
конкурс фотографій

Новини

RSS 2.0 RSS 2.0

Проекти ВГО "Успішна Україна"

З В Е Р Н Е Н Н Я до органів влади та громадськості

Ми, учасники круглого столу “Податкова реформа — шляхи та механізми впровадження” (м. Київ, 14 квітня 2005 р), висловлюємо підтримку дій української влади, спрямованих на подолання бідності, перехід на європейські стандарти життя, детінізацію економіки.  Ми розуміємо важливість заходів, які б забезпечили виконання бюджету та фінансування соціальних програм, і зробимо все від нас залежне для сприяння найскорішому розквіту країни.
Ми зазначаємо, що систематичне наповнення бюджету та підвищення рівня життя громадян буде залежати від спроможності влади сформувати умови для подальшого послідовного розвитку економіки. Тому глибоке стурбування викликає стан проведення податкової реформи, відсутність цілісної концепції побудови системи оподаткування та можливі наслідки запровадження змін до податкових законів, що передбачені Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» №2505-ІV від 25 березня 2005 року (надалі «Закон»). Цей Закон вносить суттєві зміни до більшості законодавчих актів з питань оподаткування та робить податкову систему ще більш заплутаною та непрозорою.
Таким чином, попри декларації влади про бажання встановити цивілізовані та партнерські відносини з бізнесом і запровадити нову систему податкових відносин між державою та суб’єктами господарювання, ми отримали  порушення з боку влади основних вимог законів України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, «Про систему оподаткування». Більшість запропонованих змін та нових норм прийняті без достатнього обговорення із представниками бізнесу, фахівцями та громадськими організаціями. Все це призведе до додаткових перепон щодо можливості ведення бізнесу в Україні, виникнення  конфліктів між платниками податків та податковими органами, створення умов для  збільшення корупції.

Ми висловлюємо занепокоєння наведеними вище тенденціями і пропонуємо державним органам влади розглянути наступні вимоги та пропозиції щодо вдосконалення податкової політики та податкового законодавства:

1.       В терміновому порядку скоригувати дію нових податкових норм Закону, що створили конфлікти та напруження в бізнес-середовищі. Одним з можливих рішень є перенесення терміну введення Закону в дію на 1 липня 2005 р. Можливі й інші механізми нівелювання негативного впливу норм Закону на тих суб’єктів господарювання, які не могли передбачити змін законодавства і понесли матеріальні втрати.  Відповідальність за розробку механізму нівелювання негативного впливу норм Закону у термін до 30 квітня 2005 р пропонуємо покласти на Міністерство фінансів України;

2.       Відмінити введення сплати ПДВ на ввезення основних засобів в якості інвестицій іноземними інвесторами, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату у країні. Відповідальність пропонуємо покласти на Міністерство фінансів. Термін – негайно;

3.       Ми підтримуємо розділ Плану заходів, спрямованих на виконання програми Уряду «Назустріч людям» (далі – «Плану заходів») щодо податкової політики: п. 222 – «Провести кодифікацію податкових законів, що значно спростить їх викладення, максимально зблизити принципи податкового та бухгалтерського обліків, провести адаптацію фіскального законодавства до принципів та директив Європейського Союзу, скасувати фіскальні платежі, адміністрування яких є невиправдано витратним, визначити доцільність запровадження альтернативного податку на активи з метою запобігання штучній податковій збитковості, забезпечити адаптацію законодавства з обкладення податком на додану вартість до принципів та критеріїв Шостої Директиви Європейського Союзу  (з окремими винятками  щодо послуг соціального характеру), забезпечити уніфікацію правил обкладення податком на прибуток з міжнародними стандартами обліку із скасуванням дискримінаційних норм щодо окремих сфер або видів діяльності)», що має найти відображення у проекті Податкового кодексу України у червні 2005 року. Цей Кодекс має сприяти подоланню вад вітчизняної податкової системи: складність, протирічність і змінність діючих законодавчих норм, відсутність системного підходу до законодавчих змін, невизначеність бази для оподаткування та механізмів, які формують цю базу, відсутність презумпції невинності щодо підприємців та інші фактори, які потребують впорядкування. Просимо Міністерство фінансів забезпечити оприлюднення попереднього проекту Податкового кодексу, що враховував би положення «Плану заходів», не пізніше 15 травня 2005 р;

4.       Підкреслюємо, що у Законі «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет на 2005 рік» Уряд вже порушив частку своїх зобов’язань «Плану заходів»: п. 220 – «Зменшення ставок податків з одночасним розширенням бази оподаткування. Скасування будь-яких пільг у розрізі окремих платників чи окремих територій»  Тому пропонуємо Міністерству фінансів до 15 травня 2005 р розглянути наступні пропозиції:

-          Зменшити з 1.01. 2006 р ставку ПДВ до 15%;

-          Ввести з 1.01.2006 р єдиний соціальний податок на заробітну плату в розмірі 20-25%;

-          Зменшити з 1.01.2006 р ставку податку на прибуток до 15%.

Прийняття цих пропозицій у поєднанні з впровадженням європейських норм адміністрування податків дозволить оптимізувати податковий тиск на бізнес, створити добрий інвестиційний клімат в Україні;

5.       Ми глибоко стурбовані долею українських підприємців, які можуть виявитись незахищеними у результаті швидких перетворень у законодавстві і занадто активних (агресивних) дій нової влади по відношенню до бізнесу. Останнє десятиріччя підприємці  - рушії економіки і розвитку держави - працювали за законами, встановленими минулою владою і забезпечили відчутне зростання економіки. Перехід до нових «правил гри» має відбуватись поступово, на протязі 1 – 3 років. Під час цього «перехідного періоду» патріотична влада має забезпечити умови для зростання конкурентноздатності українського бізнесу за стандартами цивілізованого ринку і відповідні преференції для вітчизняного бізнесу. Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на цьому вищих посадових осіб держави: Президента, Прем’єр – міністра і Голови РНБО;

6.       Пропонуємо переглянути функції та забезпечити реорганізацію органів державної податкової служби. Для унеможливлення корупції потрібно максимально роз’єднати  функції, які мають органи податкової служби (реєстрація, перевірки, роз’яснення, апеляція, стягнення, слідчі дії), та реформувати податкову міліцію. Роз’яснення порядку застосування податкових законів не повинні надаватися органами податкової служби. Контроль виконання планів по надходженню податків має здійснюватись Міністерством фінансів, а не органами податкової служби. Рівень взаємодії Державної податкової адміністрації і Міністерства фінансів з громадськістю має бути суттєво підвищений.

7.       Запрошуємо всіх підприємців і представників влади до участі у електронному Форумі з обговорення проекту Податкового кодексу, що ми  організуємо до 15 травня 2005 р. Вважаємо, що прийняття Податкового кодексу можливе тільки після його відкритого обговорення та повного узгодження.

Ми підтверджуємо готовність до співпраці, наголошуємо на необхідності ретельного врахування вищевказаних вимог та пропозицій і закликаємо Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади невідкладно провести реальну податкову реформу та створити цивілізовані умови для ведення бізнесу в Україні.

 

УКР   РУС   ENG
пошук
e-mail:

© 2004-2007 ВГО "Успішна Україна". Усі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються у відповідності з законодавством України. У разі будь-якого використання матеріалів сайта, гіперпосилання на www.uspishnaukraina.com.ua є обов'язковим.