ВГО «Успішна Україна» оголошує
конкурс фотографій

Новини

RSS 2.0 RSS 2.0

Наші партнериГромадський рух "Моя Україна"
7 серпня 2012

Як забезпечити сталий розвиток України у третьому тисячолітті? Стратегічний підхід

 

Ця стаття є продовженням статті «СТРАТЕГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОГРАМУ РЕФОРМ» 23.06.2010р. і містить пропозиції щодо можливостей забезпечення сталого розвитку України у третьому тисячолітті.

І. При стратегічному плануванні розвитку держави потрібно мати «скелет» Програми розвитку (програми реформ , політичної програми) – це  ключові (стратегічні) положення і пропозиції по таких питаннях (стратегічний «шаблон»):

1.        Наявні і перспективні ресурси

2.       Ключові SWOT (S- сильні сторони, W  - слабкі сторони, O - можливості , T - загрози).

3.       Сценарії розвитку світу

4.       Образ країни – переможниці у 2020 – 2030 р

5.       Вибір виду стратегії

6.       Визначення оптимального шляху до образу країни – переможниці: план конкретних дій (заходів) з визначенням ресурсів, термінів, критеріїв ефективності виконання

7.       Узгодження з виконавцями (народом)

8.       Інституціональне забезпечення

 

ІІ. Ресурси, які можуть бути задіяні сьогодні і завтра:

1.       Оптимізація держави (збільшення ефективності при скороченні витрат)

2.       Стоп корупції і розкраданню

3.       Природні ресурси (копалини, земля, питна вода)

4.       Працюючі і експортно -  спроможні  сектори економіки (металургійний, хімічний, сільськогосподарський, машинобудівний)

5.       Значні грошові накопичення громадян і компаній, у тому числі тіньові (потенціал для внутрішніх інвестицій і наповнення бюджету)

6.       Резерви НБУ

7.       Зовнішні інвестиції з розвинутих країн

8.       Зовнішні інвестиції з Росії, Казахстану…

9.       Економія

10.   Людська енергія, енергія соціального капіталу

11.   Виключення  непотрібних етапів розвитку (використання «тунельних» можливостей на основі вивчення досвіду інших країн, поточної світової ситуації, наукових досягнень)

 

ІІІ. Моя оцінка ключових SWOT України (S- сильні сторони, W  - слабкі сторони, O - можливості , T - загрози):

1.       S  (у подальшому можна класифікувати по сферам життя – Політична, Економічна, Соціальна (в т.ч. духовна), Екологічна):

-          Традиційно миролюбна зовнішня політика

-          Масштабна (за обсягом, не за ефективністю) індустрія (металургія, хімічна промисловість, машинобудування)

-          Масштабний науковий і освітній комплекс

-          Достатній розвиток індустрії інформаційних технологій

-          Великий транзитний потенціал

-          Європейські освічені люди кількістю 46 млн, великий ринок для товарів власного виробництва

-          Відносна свобода ЗМІ

-          Люди готові до запровадження нових креативних цінностей, норм, стандартів життя. Можна з ними (мається на увазі разом з ними) зробити те, на що не погодяться американці і громадяни інших розвинутих - «ситих» країн. Тобто якась відчайдушна спроба вийти з кризи за рахунок особливостей людської природи, які до цього часу були приховані у «текучці сучасного життя», глобалізації («сплощення» світу) 

-          Великий природно – ресурсний та аграрний потенціал (ще жива природа і відносно чисте довкілля)

2.       W:

-          Слабка, неефективна, багато у чому «радянська» система державної влади (законодавчої, виконавчої, судової)

-          Слабка обороноздатність

-          Олігархія і корупція

-          Непотизм (влада будується на родинних зв’язках)

-          Надмірна нерівність громадян

-          Відсутність довіри до влади, низький соціальний капітал

-          Низький підприємницький і креативний потенціал громадян, надлишкові сподівання на державу у зрілих поколінь (патерналізм)

-          Генетична слабкість нації внаслідок воєн, голодоморів, репресій, а також внаслідок відсутності традицій сталої державності на протязі хоча б декількох століть  (традиція руїни - О.Ольжич)

-           Як наслідок – слабкість українських еліт (політичної, бізнесової, наукової, культурної)

-          Незадовільний бізнес - клімат,  інвестиційний  клімат (недосконала регуляторна, податкова і інші системи регулювання відносин бізнесу і суспільства)

-          Монополізм і нерозвинута конкуренція на ринках

-          Виснажена чи відстала інфраструктура (ЖКГ, дороги, транспорт…)

-          Відстала, енергоємна виробнича база більшості підприємств

-          Сировинний експорт

-          ВВП на людину суттєво менше 15000$ (поріг нормального стану)

-          Більшість населення складають  виснажені, бідні, зневірені громадяни

-          Середній клас і відповідно громадянське суспільство слабкі

-          Рівень фізичного і морального здоров’я людей низький, тривалість життя мала

-          Погані знання англійської мови

-          Недосконала система соціального забезпечення (особливо – пенсійна система)

-          Велика частка забруднюючих довкілля підприємств, що використовують застарілі технології

3.       О:

-          Зменшення бар’єрів  на шляхах руху людей, інформації, грошей…

-          Стрімкий розвиток науки, технологій, медицини і т.і., що може забезпечити  рух людства до процвітання

-          Слабкий рівень розвитку суспільства споживання в Україні

-          Інвестиції з розвинутих прогресивних країн

-          Кризові проблеми у більшості країн - конкурентів

-          Стрімке зростання настроїв на зміну світового устрою (в першу чергу, у розвинутих країнах)

-          Збільшення  населення світу і зростаючий попит на с/г продукцію

-          Погіршення умов проживання людей у багатьох інших регіонах

4.       Т:

-          Екологічні проблеми

-          Нестача природних ресурсів

-          Природні катаклізми

-          Відсутність ефективного світового політичного і економічного порядку

-          Концепція «сталого розвитку» ООН буксує

-          Країна на стику цивілізацій і інтересів Схід - Захід

-          СОТ і дешеві імпортні товари

-          Відтік «мізків» і талановитої молоді у інші країни

-          Старіння населення

-          Зниження інвестиційного потенціалу розвинутих «нормальних» країн (що можуть сприяти експансії нормальних стандартів)

-          Інвестиції з СНД на базі застарілих технологій (техніка, управління…)

-          Наплив мігрантів

-          Війни,  тероризм

 

Висновки:

- Незважаючи на непогані ресурси, країна у важкому стані – «гидке каченя». Відставання від провідних країн світу вимірюється багатьма десятиріччями.

- Сподівання на реалізацію програми реформ існуючої влади не виправдалися з передбачуваних причин: ставка на олігархію, намагання переможців забрати собі все (не думаючи про розвиток країни, бо справедливо розраховують, що за нинішньої суспільної моделі добра (у їх розумінні: гроші, майно…) на всіх не вистачить), чіткий розрахунок влади на стан суспільства, неспроможного на протести і готового терпіти далі, майже повна відсутність молодих паростків нової  еліти.

- Подальший рух  України у напрямку капіталізму виявляється безперспективним, тому що відставання від провідних гравців, що грають за капіталістичними правилами,  занадто велике (багато десятків років) і наявних ресурсів замало для стрімкого  перетворення країни у розвинуту капіталістичну. У той же час, у світі існує чіткий тренд відмови від традиційного капіталізму і пошуку інших форм суспільного ладу, що забезпечать сталий розвиток людства і планети. Сучасний стан і перспективи розвитку людства і планети дають унікальний шанс на революційні трансформації націям і країнам, які підуть на зміни.

- За наявних умов перетворення країни у нормальну, де громадянам буде добре жити, можливе тільки в результаті покаяння винуватців такого стану (політиків, чиновників, бізнесменів – представників політичної і бізнесової «еліти») і затягування ними всіма пасків (у решти населення паски давно затягнуті!). Доводиться усвідомити, що ніяких позитивних змін не буде без приходу до влади політиків, які мають державницьке мислення і захочуть залишити добру пам’ять про себе в історії країни. Ці люди мають піти на великі жертви власних сил, грошей (які вони б могли заробити за існуючої латино – американської моделі розвитку країни) – «спалити» себе.

- Українські політики, готові на жертви, мають унікальний шанс зробити революційний перехід  до нового виду суспільних  відносин в усіх сферах (політична, економічна, соціальна (у т.ч. духовна), природна).  Що може змусити частину української політичної еліти піти на самоспалення і оголосити новий курс розвитку?  Може те, що традиційному «олігархічному псевдоліберальному псевдодемократичному зі смаком совєтськості» курсу значна частина виборців вже не вірить і шукає нові цінності життя і, відповідно, нових політиків? Таким (і решті) громадянам можна показати спроможність України  оминути багато вад сумнівної «окраси» капіталізму - суспільства споживання, якщо від його нинішнього початкового стану країна перейде до стандартів суспільства іншого (гармонійного) життя, оминаючи стадію розвинутого суспільства споживання (від якої під тиском проблем, викликаних нерівністю, знищенням природних ресурсів, руйнацією екології і т.і. готуються відмовитися і розвинуті країни).

 - Для забезпечення реалізації нового курсу потрібні нестандартні креативні рішення, втілення яких створить Україні можливості стрімкого сталого розвитку у стандартах 3го тисячоліття. 

- Інакше – занурення у руїну і доля failed state (держави, що не відбулася)…

 

ІV. Сценарії розвитку Світу. Фахівці розглядають декілька вірогідних сценаріїв розвитку людства і планети у 21 столітті (за відсутності планетарних катаклізмів): Сценарій №1  «Сталий  розвиток» (країни і нації домовляються про принципи сталого розвитку людської цивілізації і планети),   Сценарій №2 «Процвітання» (країни і нації житимуть за новою системою цінностей 3го тисячоліття і з користю використають усі можливості, що дадуть нові досягнення науки, технологій, медицини…), Сценарій №3 «Боротьба за виживання» (країни і нації не домовляться, головним принципом життя  цивілізації залишиться боротьба за виживання з відомими негативними наслідками).

 

V. Мій варіант стратегії розвитку України, що відповідає SWOT, наявним ресурсам і вірогідним сценаріям розвитку світових подій №1 і №2:

 

Назва стратегії: «Перетворимо Україну  з гидкого каченя у прекрасного лебедя!».

Образ країни – переможниці у 2020 – 2030 роках і пізніше: «Країна нових цінностей 3го тисячоліття – зразок для решти світу».

Сутність стратегії:

Оминути етап «розвинутого суспільства споживання» (вийти з гонки у нікуди) і за  10 – 15 років побудувати в Україні основи сталого суспільства нового типу, що відповідає новій системі цінностей 3го тисячоліття. Нова система цінностей: традиційні цінності, з акцентом на розвиток людини і «золоте» правило, гармонію в усіх сферах життя суспільства (політична, економічна, соціальна, духовна, природна). Україна може стати одним з ініціаторів сценарію розвитку людства №2.

В основі суспільних відносин залишиться демократія. Але її потенціал буде підвищено завдяки широкому втіленню  електронних методів (урядування, референдумів, звітності і т.і.). В основі економіки залишиться ринок і капіталізм, але відмінний від існуючого. Переважно приватна власність, державна (місцевих громад) власність на землю, інші природні ресурси. Ключовою відмінністю нового капіталізму стане перехід  до нових «сталих» грошей (аналогічних сучасним комплементарним валютам, TERRA) /ЮВБ/. Безмежне накопичення грошей і кредитування (за сьогоднішньою процедурою)  стане неможливим.  Шкали оподаткування стануть пропорційними.  Нові економічні відносини дадуть можливість адекватно оцінювати  таланти і діяльність, спрямовані на гармонійний розвиток людини і Світу, замість сьогоднішньої спрямованості на схвалення  сили, агресії, хитрощів, брехні.  Діяльність, спрямована на розвиток споживання, енерго- і ресурсно-витратне виробництво, забруднення довкілля, виробництво шкідливих товарів, перевиробництво, посередництво, спекуляції, накопичення, … стане менш вигідною. Оцінка ефективності діяльності здійснюватиметься за новими критеріями (показниками) /ЮВБ/.

Відкритість всіх суспільних відносин завдяки розвитку технологій спілкування зробить процес переходу до нових критеріїв досить короткочасним. В результаті енергія людей буде спрямована у небезпечне для розвитку людства і планети русло, суспільства будуть схвалювати альтруїстичний, а не егоїстичний бік людської природи і відповідну поведінку.

 

Реалізація стратегії пов’язана зі зменшенням витрат, економією  у більшості  сфер життя за рахунок:

- скорочення витрат на утримання держави,

- зменшення доходів посередників, злодіїв, корупціонерів, юристів, консультантів і т.д., 

- спрощення законів (принцип «я не злодій, не чіпайте мене»),

- відмови від марновитратних проектів типу «Зимові олімпійські ігри»,

- заохочування простого життя і «зеленої  (синьої …) економіки»(збереження природи і ресурсів),

- ідеалом було б  прийняття обраної стратегії референдумом і фіксація у конституції на 15 років, що виключить щовиборні «сіпання» у різні боки і збереже величезні ресурси, які зазвичай використовуються на політичну боротьбу.

 

Заощаджені завдяки впровадженим  інноваціям і економії ресурси використовуються на прискорений розвиток зон людського щастя нових поколінь – безпека (житло, здорова  їжа, …), любов, сім’я, виховання дітей, здоров’я,  чисте довкілля, освіта, культура, наука і інновації.  Завдяки винаходженню і втіленню у життя  нестандартних креативних рішень забезпечується поступовий оптимальний  перехід від аграрно – індустріальної економіки до економіки знань. Суспільство оминає етап «розвинутого» капіталізму (від якого не знають як здихатися прогресивні сили розвинутих країн) і переходить до прогресивного суспільства  цінностей і стандартів життя 3го тисячоліття, стає зразком для інших країн.

 

Відносини з іншими країнами, громадянами залишаються у старих форматах (гроші, показники переховуються), або переводяться на формати українських цінностей.  Українські трансформації можуть бути пришвидшені у разі підтримки руху до нового типу суспільства іншими країнами, транснаціональними корпораціями, світовими міждержавними організаціями (ООН, МВФ, Світовий банк, тощо). У такому випадку суттєво підвищується вірогідність  сценарію розвитку Світу №2 із атрибутами «світові гроші», «світовий уряд» і т.і. 

 

Розглянута вище «утопічна» (з погляду на необхідність появи «жертовної» політичної еліти) стратегія, тим не менше, має шанси, бо, з одного боку, дає відповіді на багато викликів 3го тисячоліття, і, з іншого боку, відрізняється від інших стратегій, що пропонуються українському суспільству, тим, що може запалити вогонь надії і стати  мрією для зневірених громадян. Та й науковці і філософи все частіше пишуть про те, що людство отримає новий поштовх позитивного розвитку саме від країн - «гидких каченят». Українці можуть виконати місію рятівників людства і планети.  

 

План розвитку на перші 5 років (етапи  втілення стратегії):

 

1.       1й рік. Розробка стратегії , доведення  її спрощеної яскравої форми до населення і втілення у державний 5-тирічний план розвитку

2.       1й рік «Порядок у владі»: Приведення системи державної влади до загальновідомих  сучасних стандартів демократії (з додаванням «родзинок» нової стратегії) і відновлення довіри громадян до влади:

-          Збереження  і розвиток позитивного з напрацювань попередньої влади;

-          Забезпечення прозорого чесного голосування на всіх виборах шляхом контролю за процесом голосування,  електронного голосування, відкритого підрахунку голосів…

-          Прийняття кодексу поведінки і відповідальності депутатів;

-          Впровадження кращих світових практик незалежності і прозорості правоохоронної і судової систем;

-          Подолання  олігархії шляхом недопущення бізнесменів у владу;

-          Оптимізація системи державного управління (одна гілка виконавчої влади, знищення непотрібних ланок управління);

-          Зміна порядку спілкування громадян із представниками влади і створення умов унеможливлення корупції;

-          Підконтрольність влади громадянам: референдуми (у тому числі електронні), дострокове відкликання депутатів, чиновників, президента за простою прозорою процедурою;

-          Люстрація чиновників і залучення іноземних консультантів, «призов» активної молоді на державну службу і відповідне навчання;

-          Скорочення кількості чиновників і збільшення їх доходів (грошових, кредитних,…);

-          Подолання неефективного використання  бюджету шляхом запровадження прозорого тендерного механізму, введення декларування доходів і витрат політиками, чиновниками  і їх рідними, а також суворої відповідальності за порушення;

-          Відкритість всіх владних ресурсів для контролю через Інтернет, поступове введення електронного урядування;

-          Передача  влади і бюджетів на місця за можливості громадян обирати і контролювати місцеву владу. Оберуть пару разів не тих, потім будуть краще думати, за кого голосувати (створення основи для проростання громадянського суспільства  «знизу»);

-          Інвентаризація і персоніфікація всієї власності, чіткі норми захисту власності;

-          Інвентаризація майна, відкриті кадастри і т.і.;

-          Визначення і впровадження «тунельних» можливостей розвитку;

-          Прийняття стратегії розвитку референдумом і фіксація у законодавстві і Конституції

 

3.       1й – 2й роки «Порядок у бізнесі і економіці»:

-          Перекриття каналів фінансових зловживань (обналічка, фіктивні фірми, офшори – на рівні країн - конкурентів) і ухиляння від оподаткування;

-          Перекриття сірої і чорної контрабанди шляхом контролю за цінами (імпорт, роздріб) і введення ідентифікатору імпорту. Обмеження  імпорту (у рамках СОТ, в інтересах стратегії);

-          Дерегуляція підприємницької діяльності і зниження податкового тиску на виробників товарів і послуг, експортерів готової продукції, науковців і інноваторів;  

-          Активна демонополізація;

-          Збільшення податкового тиску на посередників, рекламщиків, експортерів сировини, монополістів, енерговитратні суб’єкти (підприємства, установи, громадяни), нерухоме майно. Використання додаткових надходжень на розвиток експорту готової продукції, науки, освіти. Фіксація податкового і регуляторного законодавства на 5 років;

-          Розвиток режиму «примітивного» (презумптивного) оподаткування для підприємств, які готові сплачувати презумптивні податки (єдиний податок), готові обходитися без послуг юристів, податкових консультантів і  адміністрацій, рекламних агенцій, тощо;

-          Державні цільові програми розвитку  проривних галузей економіки (біологічне сільськогосподарське виробництво, енергозбереження, фармакологія, ІТ,…) і територій (кластезрів);

-          Впровадження нового показника ефективності бізнесу /ЮВБ/;

-          Законодавче закріплення державної форми власності на землю сільськогосподарського призначення і можливості її оренди на 50 років (громадянам України і іноземцям). Спеціальний порядок передачі в оренду тим, хто фактично володіє землею сьогодні;

-          Поступова відмова від похідних фінансових інструментів і спрощення порядку роботи банківських, страхових, інвестиційних … установ, введення прогресивних фінансових інструментів («сталих  грошей» і т.і.)

 

4.       1й – 3й роки «Здоров’я і синергія»:

-          Формування нової системи цінностей, що відповідатиме реаліям 3го тисячоліття

-          Впровадження нового (замість ВВП)  показника ефективності сталого  розвитку держави /ЮВБ/

-          Популяризація показника сталої самореалізації людини замість палаців, коштовностей  і банківських рахунків /ЮВБ/

-          Запровадження нових стандартів і фінансових інструменті у системі освіти /ЮВБ/

-          Запровадження нових стандартів і фінансових інструменті у системі соціального захисту /ЮВБ/

-          Доплати за здоровий образ життя

-          Свобода жити просто (села, дикі міста, біовиробництво…) + доплата цим громадянам суспільством за збереження природи і ресурсів.

 

Важливо: всі наведені вище заходи (положення) мають бути «приоритетизовані» і взаємоузгоджені (група стратегічного планування має скласти «стратегічні паззли»). Кожен пункт кінцевого документу  буде переписано у форматі: сутність, ключовий захід (заходи), терміни, ресурси, критерії (показники) для оцінки ефективності виконання.

 

 

5.       Початок 4го року: Підбиття підсумків, корекція стратегії.

6.       4й – 5й роки: Реалізація відкоригованої стратегії. Розробка нового 5тирічного  плану розвитку у рамках стратегії.

7.       6й – 15й роки «Розвиток і експансія українського досвіду»  (цінностей, стандартів)  у Світ, і т.д.

 

Примітка: /ЮВБ/ у тексті  означає: захід  у стадії розробки.

 

Ю.В. Бойко, Голова правління ВГО «Успішна Україна» 25 жовтня 2011р.

 

 Коментарі

Захист від спаму *
 
УКР   РУС   ENG
пошук
e-mail:

© 2004-2007 ВГО "Успішна Україна". Усі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються у відповідності з законодавством України. У разі будь-якого використання матеріалів сайта, гіперпосилання на www.uspishnaukraina.com.ua є обов'язковим.