ВГО «Успішна Україна» оголошує
конкурс фотографій

Новини

RSS 2.0 RSS 2.0

Наші партнериНаціональна стратегічна Асамблея - Стратегія розвитку країни

Варіації Національної Стратегічної Ради в історії незалежної України

Створення Національної стратегічної асамблеї - версія Бистрицького

Євген Бистрицький
6 грудня 2005 р.

СТРАТЕГІЧНА РАДА ПРИ ПРЕЗИДЕНТІ УКРАЇНИ:
ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРИЙ ПРОЦЕС
ВИРОБЛЕННЯ РІШЕНЬ
(для обговорення)

Створення Стратегічної Ради при Президенті України (СРП) має спиратися на
використання узагальнених практик, існуючих у західних країнах, із сильною адаптацією до головних викликів для України “після Майдану” у процесі вироблення та прийняття державних рішень.

У першу чергу йдеться про інститут (офіс) Президента країни – про реформування старої базової схеми роботи Секретаріату Президента на перелічених засадах. Стратегічна Рада при Президенті України - одна з базових інституцій впровадження принципів:

 • максимальної відкритості та прозорості влади;
 • видимої участі громадськості у процесі прийняття державних рішень;
 • більшої легітимності – через публічність та аргументованість - таких рішень.

Це вимагає професійно виваженого, а не політично й суб’єктивно випадкового, механізму прийняття стратегічних рішень та їх доведення до практичного виконання. А саме:

 • виявлення легітимних (тобто таких, які визнаються широкої громадськістю за нагальні) стратегічних викликів для країни;
 • їхнє точне формулювання, адекватне доведення до Президента можливих напрямів відповідей на них (державних рішень);
 • на основі прийнятих Президентом рішень участь громадськості у вироблення відповідних довершених стратегій, програм (політик,  policies);
 • професійну підготовку відповідних законодавчих та виконавчих документів для практичного втілення вироблених державних рішень (через оприлюднення державних рішень Президента, спрямування їх для наступного етапу розробки та виконання виконавчою владою та/або внесення законопроекту для розгляду законодавчої гілки влади).

Нижче розглядається організація процесу прийняття державних рішень на рівні Секретаріату Президента на основі створення Стратегічної Ради при Президенті України (СРП).

1. Мета, структура та цикл діяльності СРП

СРП є однією з вищих базових інституцій процесу колегіального виявлення стратегічних питань (викликів) розвитку України у відповідних сферах (напрямах), доведення їх до Президента Україна, а також участі громадськості у виробленні та прийнятті на їх основі державних рішень.

СРП створюється як постійно діючий орган форуму “Президентські слухання”. Перший склад СРП та Положення про діяльність СРП, у тому числі умови щорічної ротації складу СРП, визначаються Оркомітетом Перших Президентских слухань.

Структура Стратегічної Ради при Президенті України. СРП складається із відповідних секцій. Ми (ініціативна група Перших Президентских слухань – Ігор Коліушко, Тетяна Бойко, Максим Лациба та Євген Бистрицький) пропонуємо такі секції, які складаються із представників напрямів, актуальних для сьогоднішнього розвитку країни:

 • Правозахисні організації, аналітичні центри в політико-правовій сфері.
 • “Соціальні організації” (інвалідів, жінок, дитячі, пенсіонерів, здоров’я тощо)
 • “Культурницькі” організації, творчі спілки
 • Громадські організації у сфері освіти та науки
 • Професійні спілки
 • Бізнес-асоціації, аналітичні центри в соціально-економічній сфері
 • Громадські організації у сфері ЗМІ
 • Органи самоорганізації населення
 • Національні благодійні та донорські організації

Секція СРП за напрямом має рекрутуватися з 1-2 провідних представників, експертів, відповідної сфери. Принциповим є те, що це означає, що вона має формуватися з представників громадськості, а не з числа “номенклатури” -- тих, хто вже так чи так працює у владних інституціях.

Принциповим є те, що така Секція СРП створюється adhoc, тобто на тих напрямах, які є на сьогодні (на перспективу) найбільш гарячі та актуальні, з точки зору громадськості; також можлива пропозиція зі створення відповідної секції від Президента. Помилковим є намагання охопити всі можливі напрями, якими керують також інші гілки влади: це перетворює Секретаріат на паралельний Кабінету Міністрів або ВР інститут влади (дубляж, протиріччя, конфлікт).

У свою чергу СРП створюється із представників, які входитимуть у секції, а також (можливо) із видатних демократичних активістів громадянського суспільства (як-от Оксана Забужко).

Рада має Голову Ради  з числа її членів та секретаря (менеджера або виконавчого директора) СРП з числа працівників Секретаріату.

Ця структура традиційна для всіх подібних інституцій (органів, Рад директорів, Правлінь тощо;  людство ще не виробило чогось більш ефективного).

Управління СРП та секціями СРП.  СРП є самоврядною громадською інституцією. Це є принциповим для її ефективної, незалежної діяльності.

Статус члена СРП є статус Радника Президента (який працює на громадських засадах).

СРП та її секції є постійно діючими форумами (інституціями) громадськості. Це означає, що існує Секретар (менеджер) СРП,  який організує поточну роботу ыз проведення загальних зустрічей (зборів) СРП та координує роботу секретарів секцій.

Статус Секретаря (менеджера) СРП є статус штатного працівника Секретаріату Президента України ( наприклад, Зав. відділу по зв’язках із громадськістю), цілком юридично відповідального за свою діяльність на цій посаді перед СРП (набирається та може бути звільнений за поданням СРП) та відповідним начальством Секретаріату.

Можливо, СРП матиме також менеджера нижчого рівня, який технічно допомагатиме Секретарю Ради. Допоміжний персонал Секретаріату, очевидно, допомагає цим Голові СРП та Секретарю у вирішенні технічних справ з організації засідань СРП: зв’язок, доставка матеріалів для засідання, організація приміщення, замовлення квитків, видача компенсації тощо, тощо).

Секції також мають своїх секретарів на постійній посаді, які набираються на посаду за рішенням Секції, проте можуть (і, ймовірно, мають бути працівниками відповідних НУО, які виконують функції менеджменту з організації роботи відповідних секцій, а також організують  постійну комунікацію між членами Секції, підготовку разом із Головою Секції засідань, розсилку матеріалів для засідання, організацію приміщення, замовлення квитків, видачу компенсації тощо, тощо).

Принципи роботи СРП та Секції  також традиційні для подібних утворень. За внесеним питанням (поряком денним) проводиться зустріч СРП або Секції, обговорення до прийняття певного рішення. Рішення оформлюється у вигляді якомога коротшої (не втрачаючи сенс) Аналітичної записки, яка містить Рекомендацію щодо стратегії (або різні можливі версії Рекомендації) Президенту з обговорюваного питання.

СРП може залучати на свої засідання інших представників громадськості з відповідної сфери та/або рекомендувати створити робочі групи для більшої проробки того чи того актуального питання.

Всі пропозиції, напрацьовані Секціями та робочими групами, мають бути утверджені на засіданні СРП.

Громадська експертна частина СРП працює на громадських засадах із матеріальною (грошовою) компенсацією а) витрат на проїзд до місця засідання, готель – якщо людина з іншого міста, регіону країни та б) за витрачений час. Компенсація б) може коливатися від 500 до 1000 гривень, наприклад, за засідання. Голова має вищий рівень компенсації, оскільки він витрачатиме більше свого часу. (Як свідчить практика таких засідань не буває більше 1-2 на місяць, півтора місяці). СРП не є постійним місцем роботи її членів, які мають свої заняття або професійні обов’язкі в установах своєї професійної сфери.  Рада за необхідністю може залучати іноземних експертів, проводити додаткові експертизи за замовленням тощо. СРП може рекомендувати Секретаріату Президента замовити аналітичну розвідку у державних аналітичних інституціях або у тієї чи тієї незалежної (громадської) аналітичної структури

Голова СРП (у певних випадках – представник Секції) та Секретар (менеджер) СРП на основі [протоколу] засідання Ради складають Аналітичну записку й після отримання дозволу від Державного Секретаря (його Заступників), доводять зміст рекомендації до Президента на персональній (у присутності Держсекретаря (або його замів) зустрічі. Останнє є принциповим, оскільки втілює на практиці доступ незалежної інформації до Президента України, відкритість процесу прийняття державних рішень.

Президент приймає те чи те рішення, або, наприклад, рекомендує продумати питання у іншому чи особливому напрямку (у такому випадку цикл повторюється до прийняття рішення – вибора стратегії, policy, Президентом). Можливо, це є питання провести моніторинг (оцінку, контрольно-ревізійну перевірку тощо) діяльності тієї або тієї сфері, установи тощо.

2. Секретаріат як інфрастуктура процесів вироблення державного рішення за участі громадськості

Прийняття позитивного рішення Президентом означає власне бюрократичну діяльність Секретаріату.

Головне завдання апарату Секретаріату Президента має бути професійна допомога в організації  завершальної стадії процесу вироблення державних рішень Президентом. Це має бути (policy) процес підготовки відповідних законодавчих та виконавчих документів для практичного втілення вироблених державних рішень (через їх оприлюднення, передачу для наступного етапу розробки та виконання виконавчою владою або внесення законопроекту для розгляду законодавчої влади).

Складність завдання підготовки відповідних законодавчих та виконавчих документів для практичного втілення полягає у необхідності втілити прийняте Президентом рішення (загальну настанову, програму тощо) у процесі узгодження різних потенційних точок зору, ресурсних та економічних можливостей  – політичних, ідеологічних, культурних, економічних, фінансових, національної безпеки тощо тощо.

Це потребує організації колективних та/або індивідуальних обговорень, консультацій, але вже через залучення представників відповідних державних інституцій (органів) й представників громадськості (у тому числі представників СРП).

Мені важко визначити апріорі межі роботи над виоформленням прийнятого рішення Секретаріатом Президента , тобто де має завершуватися процес конкретизації прийнятого Президентом рішення у стінах Секретаріату Президента. Одне ясно, що ці межі можуть варіюватися від змісту проблеми, питання.  Крім того, очевидно, що перед постановкою завдання для підготовки відповідних законодавчих та виконавчих документів для практичного втілення рішення Президента (Указу, Розпорядження, Доручення…) стратегічне рішення, прийняте ним на основі рекомендацій СРП, має бути конкретизоване до такого проміжного (за рівнем узагальнення) документу, щоб слугувати реалістичною й зрозумілою постановкою завдання для виконанню рішення Кабінетом міністрів (який має свій цикл такого процесу вироблення рішення), або розробки законодавства для  внесення у ВР.

Вміння організувати цей проміжний процес – є одним із основних службових занять Секретаріату. Секретар СРП є одним із головних діючих осіб організації такого процесу.

Матеріальне забезпечення діяльності СРП та секцій СРП

Державні та донорські кошти.

 

Створення Національної стратегічної асамблеї - версія Богословської

Что делать? Совершить качественный скачок!

Автор: Инна БОГОСЛОВСКАЯ

Интересно, сколько времени все-таки нужно украинскому обществу, элитам и власти, чтобы воспринять какую-то идею и ее реализовать? Говоря лексикой маркетологов — сколько нужно для принятия и освоения сигнала? Это вопрос не праздный. Ведь до смешного обидно, что все здравые, прогрессивные и «продвинутые» идеи, разработанные в Украине, внедряются где угодно, но только не у нас самих. Это касается и науки, и технологий, и культуры, и спорта, и образования и… И политики с экономикой.
Мы с упрямством ищем ответы где угодно, но только не у самих себя. Потому и сейчас можем утратить драгоценную государственность, если не научимся сами и думать, и решать.
У нас есть все для формирования и внедрения уникальной украинской модели развития, качественного взлета всех показателей жизни. На протяжении 15 лет украинской государственности, независимо друг от друга, различные авторы уже проработали и озвучили все те основные идеи, которые являются актуальными для стратегии развития страны. Нужно немедленно проанализировать имеющиеся ресурсы, собрать лучших людей и «закатать рукава». Нужно сильно захотеть сделать общее дело на благо каждого. Тогда все получится.
Для качественного «скачка» страны в современном мире государство должно обеспечить выполнение нескольких обязательных условий:

 1. Безопасность территории от войны, переворотов и этнических конфликтов;
 2. Исключительно низкие налоги и дерегуляция для бизнеса;
 3. Крупная доля в производстве определенных товаров или услуг на международном рынке;
 4. Гарантированная защита прав человека и права собственности;
 5. Наличие качественной инфраструктуры транспорта, связи, образования и культуры.

Это — основные «столпы» для скачка. Одновременно это — запускающий механизм, двигатель для достижения богатства, морального и духовного благополучия граждан Украины. Это — первостепенно, если вести профессиональный, а не популистский разговор об изменении качества жизни в стране. Если государство берет на себя эти запускающие механизмы, то общество берет на себя развитие местного самоуправления и территорий громад, внутреннюю муниципальную безопасность, поощрение бурного развития малого и среднего бизнеса, высокое качество медицины, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, развитие культурных проектов территориальных громад, туризма и другие функции, характерные для здорового местного самоуправления. Только такой подход в результате приведет к становлению украинской нации, укреплению здоровья, демографическому росту и увеличению продолжительности жизни граждан, расцвету традиционной и современной культуры. Все остальное, важное и нужное, будет решаться только в результате отработки задач первого уровня. Иной подход в сегодняшних внутренних и внешних условиях Украины утопичен.

В мире побеждает только тот, кто умеет выделить главное и бросить на его решение все силы, волю и ресурсы. Сегодня у нас, украинцев, серьезный шанс сделать такой прорыв. Ради этого стоит простить все обиды и объединить усилия тех, у кого сходные позиции в видении задач и путей реформирования страны.
До сих пор украинская власть и общество только «боролись с проблемами». Сегодня непомерные амбиции одной «лидерки» превратили общественно-политическую жизнь страны в сплошное пошлое шоу, низкопробный телесериал. Президент, коалиция и Кабмин втянуты в бесконечные «разборки» и «мордобой». Оппозиция интригует и манипулирует, продается и продает, сталкивает лбами основных политических игроков, подстрекает к досрочным выборам, толкает президента на нарушение закона, чтобы потом его же и уничтожить. Оппозиция безумствует в стремлении любой ценой снова завоевать власть. Но какой страшной может быть для страны такая власть, если оппозиция по-прежнему не знает, что с нею делать. Куда толкает страну политическая сила, которая объявила своей идеологией идеологию солидаризма, но по-прежнему не имеет никакой понятной стратегии развития Украины, программы действий, квалифицированных кадров? Оппозиция не имеет ничего, кроме агрессивной энергии, ненависти, авторитаризма, вранья, «врагов народа» и жуткого, разрушающего и общественную мораль, и экономику популизма. Это уже явление. Это — «тимошенковщина».

Всем здравомыслящим людям, политикам, общественным деятелям, прессе нужно приложить необходимые усилия, чтобы сменить темы общественно-политических дискуссий.
Нужно объяснять людям, что потеря каждого дня реформ грозит Украине окончательной потерей надежд на улучшение качества жизни. Нужно честно объяснять губительность популизма и идеологии солидаризма. Нужно вести постоянный диалог с обществом, объяснять необходимость, логику и конечные цели реформ. Нужно делать граждан активными заказчиками, сторонниками, соучастниками перемен.
Элиты, истеблишмент и общество должны осознать, что в пылу навязанных оппозицией «хуторских» разборок мы не можем адекватно реагировать не только на внутренние, но и внешние вызовы. Евросоюз закрывает двери и страдает от инфляции. Азия стремительно завоевывает рынки. Мусульманские страны в ответ на ошибки внешней политики США начинают консолидироваться. Россия уже прямо заявляет о своих великодержавных намерениях. Мир радикально меняется из однополюсного в многополюсный. Это рождение нового мирового порядка в режиме онлайн. Это качественно новые вызовы, требующие осмысления и точной реакции! А у нас депутаты наперегонки красуются перед камерами, болтая о «важнейшем вопросе» — будут или не будут досрочные выборы. Никакой дискуссии о кричащих проблемах современности. Никакой реакции на события, которые сдвигают целые глыбы в основе мировой экономики и мировой безопасности. Так бездарно и незаметно мы можем «прозевать» и канун новой войны (не дай Боже). SOS, господа!

Всем ответственным политическим и общественным лидерам нужно немедленно поменять способ реагирования и действий.

Задача сегодняшнего и завтрашнего дня — мыслить и действовать в идеологии качественного скачка. Главное — постоянно анализировать ситуацию в стране и в мире и стремительно двигаться для достижения побед в тех направлениях, которые принесут стране значительно больший объем денег, знаний, культуры и информации. Увидев понятное и осознанное стремление власти и элит к качественному обновлению, общество станет главной поддержкой и силой реформ, а это — гарантия достижения результата.

Существует еще одно обязательное условие успеха реформаторов в современном мире — способ разработки самой стратегии и тактики качественного скачка.

Нужно твердо помнить самый главный закон: никогда ни одна система не способна реформировать сама себя. Только специально созданный, работающий под специальное задание и находящийся вне подчинения власти орган в силах разработать план реформирования системы. Это закон жанра.
И потому, если мы действительно хотим качественного скачка, то нужно немедленно создать следующую систему выработки, принятия и исполнения решений.

Прежде всего создается Центр стратегических реформ как временный специальный орган по разработке стратегии и тактики украинского скачка. Срок деятельности центра — три года. Небольшая, высококвалифицированная и мобильная структура центра должна обеспечить качественную «сборку» Стратегии развития страны, а также Плана действий по ее реализации. Наблюдательный совет центра формируется из президента, премьер-министра, спикера парламента, а также высших должностных лиц фондов, принимающих участие в финансировании центра и популяризации его работы. Руководитель центра назначается наблюдательным советом. Набор персонала в центр осуществляется исключительно его руководителем из лучших специалистов, работающих на государственной службе или в частном бизнесе, только на конкурсной основе, с категорическим исключением кумовства и протекционизма. Центр контрактует также лучших иностранных специалистов, имеющих положительный опыт проведения государственных реформ. Финансирование центра производится в равных долях государственным бюджетом и общественными или частными украинскими фондами. Государственные служащие, принятые на работу в центр, сохраняют все права государственного служащего и право возвращения на рабочее место в государственной службе на все время работы в центре, но не более трех лет.

Не позднее трех месяцев со дня начала работы центр представляет Стратегию развития страны как целостный документ наблюдательному совету, а также публикует его для общественного информирования и экспертного обсуждения. Обсуждение проводится в течение одного месяца, после чего центр в течение одного месяца дорабатывает стратегию и подает наблюдательному совету ее окончательный вариант. Президент, премьер-министр и спикер парламента обеспечивают принятие Стратегии развития страны как легитимного государственного программного документа, а также делегируют консультантов в центр для разработки Плана действий по реализации стратегии.

В течение двух месяцев со дня подачи окончательного варианта стратегии наблюдательному совету центр стратегических реформ совместно с делегированными консультантами от законодательной, исполнительной власти и президента разрабатывает первый этап Плана действий по реализации стратегии развития страны и представляет его наблюдательному совету. Каждые последующие два месяца центр должен представлять следующие этапы Плана действий вплоть до окончания трехлетнего срока деятельности центра. Президент, премьер-министр и спикер парламента обеспечивают реализацию Плана действий путем принятия необходимых решений соответствующими органами власти. Реформы работают.
Так много изменилось в Украине за последние 15 лет! Так много изменилось в мире даже за последний год и месяц! Сегодня нужно собраться с духом и «рвануть» вперед и ввысь, вдохновленно и технологично. Только такой путь приведет к успеху. Успех — это значит высокое качество жизни граждан, толерантность и оптимизм в обществе и современная, эффективная власть. Это значит, что в результате реформ Украина станет страной, удобной для жизни. Будемо розумними та щасливими, бо ми того варті!

Посвящаю эту статью четырехлетию «Вече Украины». Спасибо всем, кто слышит!

 

Створення Національної стратегічної асамблеї - версія Ющенка

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

З метою налагодження ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення її прозорості та відкритості п о с т а н о в л я ю:

1. Підтримати ініціативу громадськості щодо створення системи постійного діалогу та взаємодії інститутів громадянського суспільства і органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2. Запровадити практику проведення щорічних Президентських слухань як постійно діючого механізму громадських консультацій, оцінки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приурочивши перші Президентські слухання у 2005 році до річниці початку революційних подій у місті Києві в листопаді 2004 року.

Запропонувати інститутам громадянського суспільства в ході підготовки та проведення щорічних Президентських слухань оприлюднювати Національні доповіді зі стратегічно важливих питань соціально-економічного розвитку держави і громадянського суспільства, налагодження партнерства між державою та суспільством, зміцнення засад демократії в Україні, боротьби з корупцією, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади.

3. Утворити при Президентові України Стратегічну раду з розвитку державної політики (далі - Стратегічна рада) як консультативно-дорадчий орган для визначення стратегічних напрямів розвитку держави, сприяння підготовці Національних доповідей та організації Президентських слухань.

Для розроблення проекту положення про Стратегічну раду, визначення порядку формування її персонального складу утворити Організаційний комітет.

4. Призначити ВАСЮНИКА Івана Васильовича - Першого заступника Державного секретаря України - головою Організаційного комітету.

Голові Організаційного комітету:

сформувати у п'ятиденний строк персональний склад Організаційного комітету, включивши до нього науковців, представників громадськості, органів виконавчої влади;

внести в двотижневий строк проект положення про Стратегічну раду та пропозиції щодо її персонального складу.

5. Кабінету Міністрів України:

1) вжити необхідних заходів щодо проведення у листопаді 2005 року перших Президентських слухань, внести у двотижневий строк пропозиції щодо забезпечення їх проведення;

2) розробити за участю Стратегічної ради та затвердити до 1 грудня 2005 року умови проведення конкурсу з підготовки Національних доповідей;

3) забезпечити проведення конкурсу з підготовки Національних доповідей до Президентських слухань у 2006 році;

4) вжити в установленому порядку заходів щодо проведення до 1 листопада 2005 року громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, оцінки рівня їх взаємодії з громадянами та їх об'єднаннями, розробивши порядок сприяння її проведенню;

5) підготувати та подати до 1 січня 2006 року за результатами зазначеної громадської експертизи пропозиції щодо:

забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема формування нових вимог до діяльності таких органів, запровадження здійснення громадського контролю за їх діяльністю та участі громадян у прийнятті ними рішень;

підвищення кваліфікації державних службовців, насамперед оволодіння ними навичками якісного та ефективного спілкування, організації та забезпечення консультацій з громадськістю, участі заінтересованих сторін у виробленні та прийнятті рішень;

удосконалення законодавства з питань реєстрації та діяльності об'єднань громадян, зокрема забезпечення безпосередньої їх участі в процесі формування та реалізації державної політики;

організації постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з визначенням на конкурсній основі виконавців таких досліджень.

6. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним та районним у містах державним адміністраціям вживати з урахуванням рекомендацій Стратегічної ради заходів щодо:

проведення щорічних Президентських слухань, підтримки громадськості в підготовці, організації обговорення та оприлюдненні Національних доповідей;

організації та проведення конкурсів з визначення нових форм участі громадськості у прийнятті та реалізації рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розробленні пропозицій щодо стратегій розвитку інститутів громадянського суспільства, вирішенні конкретних соціальних проблем, а також залучення переможців таких конкурсів до участі у підготовці Національних доповідей та у Президентських слуханнях.

7. Кабінету Міністрів України забезпечувати фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою та організацією Президентських слухань.

8. Покласти на Секретаріат Президента України організаційне забезпечення діяльності Стратегічної ради.

9. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 11 квітня 2001 року N 244 "Про Всеукраїнську громадську раду";

Указ Президента України від 11 квітня 2001 року N 245 "Про Комісію сприяння демократизації та розвитку громадянського суспільства";

Указ Президента України від 7 жовтня 2002 року N 898 "Питання Комісії зі сприяння розвитку громадянського суспільства".

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 вересня 2005 року N 1276/2005

 

Створення Національної стратегічної асамблеї - 2 версія Ющенка

К о н ц е п ц і я
Стратегічної ради з розвитку державної політики

Принципові положення
Указом Президента № 1276/2005 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» в п. 3. передбачається: «Утворити при Президентові України Стратегічну раду з розвитку державної політики (далі – Стратегічна рада), як консультативно-дорадчий орган для визначення стратегічних напрямів розвитку держави, сприяння підготовці Національних доповідей та організації Президентських слухань».

1. Місія Стратегічної ради

Стратегічна Рада (далі – Рада) створюється як суспільно-державний інститут, місією якого є посилення функції стратегічного управління та координація стратегічних розробок в державній політиці.
Головне завдання Ради – забезпечення змістовної структурованої комунікації між ключовими учасниками суспільно-політичного процесу щодо оцінки стану справ та визначення пріоритетів державної політики; підвищення легітимності та стратегічної виваженості державних рішень.

Стратегічна Рада:

 • створює умови для змістовної комунікації щодо формування порядку денного державної політики, визначення орієнтирів суспільного розвитку, забезпечує постановку завдань вдосконалення системи державного управління в Україні;
 • сприяє підвищенню стратегічної доцільності та суспільної виваженості державної політики, становленню в суспільстві відносин співпраці та партнерства між основними зацікавленими сторонами;
 • сприяє здійсненню стратегічних функцій Президента;
 • забезпечує формування та постійне оновлення довгострокової Національної Стратегії розвитку, застосовує і доповнює стратегічні розробки існуючих інститутів державного управління, громадських та професійних організацій.

У реалізації своїх завдань Рада опирається на суспільний діалог різних соціальних груп, професійних спільнот і веде постійний пошук методів досягнення консенсусу та конструктивного узгодження інтересів по найбільш важливим питанням будівництва держави і розвитку країни.

2. Основні інструменти діяльності Стратегічної Ради
і забезпечення стратегічного процесу в державі

Згідно Указу Президента № 1276/2005 для забезпечення розвитку державної політики Рада використовує:

 • «Національні комісії», які формуються навколо комплексів проблем, забезпечують підготовку, оприлюднення та загальнонаціональне обговорення «Національних доповідей» щодо стратегічних питань розвитку українського суспільства;
 • «Суспільно-державні стратегічні аудити та експертизи стану справ» у відповідних сферах і «Національні доповіді» - які слугують новим інструментом розвитку державного управління, формою розробки і легітимації державних рішень та формування державної політики;
 • Формування та оприлюднення «Порядку денного державної політики» та на цій основі «Щорічних Планів дій Президента».
 • «Президентські слухання» – як щорічний суспільно-державний форум з обговорення результатів стратегічних аудитів та експертиз, формування пропозицій щодо порядку денного державної політики та плану дій Президента на наступний рік.

3. Інституційно-організаційний устрій Стратегічної Ради

Рада формується як дорадчо-консультативний інститут принципово нового типу, який повинен відповісти на сучасні вимоги щодо стратегічних завдань державного будівництва та демократичного розвитку країни.
Персональний склад Ради принципи залучення та ротації представників відображає ключові групи інтересів, соціальні, культурні і професійні стани українського суспільства та формується згідно принципу квотування. Персональний склад Ради затверджує Президент України.
Рішення Ради приймаються шляхом консенсусу за результатами всебічних обговорень.
Зміст засідань Ради формується виходячи з Порядку Денного державної політики, прийнятого на підставі результатів щорічних Президентських слухань, на яких оприлюднюються і обговорюються Національні Доповіді.
Між засіданнями Ради працюють Національні комісії.
Національні комісії є робочими експертними органами, які здійснюють аудит стану справ, експертизу, аналіз та розробку рекомендацій щодо проектів рішень, які виносяться на засідання Ради для всезагального схвалення.
До складу Національних комісій входять національні громадські експерти та представники органів державного управління.
Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності комісій, робочих груп і експертів Ради здійснює секретаріат, роботу якого спрямовує Головуючий Секретар Ради.
Секретаріат Ради є новаційним функціональним підрозділом Секретаріату Президента України, призначеним для підтримки функцій стратегічного управління та координації стратегічних розробок в державному будівництві і розвитку країни.

Редакційна група

УКР   РУС   ENG
пошук
e-mail:

© 2004-2007 ВГО "Успішна Україна". Усі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються у відповідності з законодавством України. У разі будь-якого використання матеріалів сайта, гіперпосилання на www.uspishnaukraina.com.ua є обов'язковим.